sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR
sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR

Lider Gelişim Atölyeleri

LİDER GELİŞİM ATÖLYELERİ

Sizdrama, 18 yıldır bir çok farklı alanda (Referanslarımız için tıklayınız) yaratıcı drama yöntemli çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmalardaki  tecrübelerini kullanarak LİDER GELİŞİM ATÖLYELERİ oluşturmuştur.

Atölyelerin amacı; Yaratıcı drama Liderinin/Eğitmeninin farklı alanlara yönelik liderlik becerilerini geliştirmek ve o alanlara ait program oluşturma, plan yazma, uygulama, değerlendirme gibi becerileri kazandırmaktır.

EĞİTİM MODÜLLERİ

1- OKUL ÖNCESİ

Okul öncesi eğitim ve öğretim alanında, Yaratıcı drama yöntemli ders planı hazırlama, kurgu oluşturma, uygulama, grup yönetimi, lider yaklaşımları, süreçte yer alan çocukları gözlemleme, değerlendirme ve ihtiyaca yönelik plan hazırlama eğitimi verilir.
Eğitim süresi: 6 oturum
Grup sayısı: 12-16
Katılımcılar: Yaratıcı drama Liderleri, lider adayları, Rehberlik öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenler

2- REHBERLİK (SOSYAL BECERİ)

İlkokul-Ortaokul-Lise öğrencilerinin sosyal, duygusal ve davranışsal gelişim düzeyini ve ihtiyaçlarını belirleme, gelişimlerini sağlama amaçlı yaratıcı drama ders programı ve planı hazırlama, uygulama, grup yönetimi öğrenci değerlendirme eğitim verilir.
Eğitim süresi: 6 oturum
Grup sayısı: 12-16
Katılımcılar: Yaratıcı drama Liderleri, lider adayları, Rehberlik öğretmenleri

3- ŞİRKET EĞİTİMİ

Şirket ve kurumların talep ettiği eğitimlerin, Yaratıcı Drama yöntemli yapılmasına yönelik ihtiyaca ve gruba uygun program hazırlama, plan yazma, uygulama, gözlemleme, geliştirme ve grup yönetim becerileri eğitimi verilir.
Eğitim süresi: 6 oturum
Grup sayısı: 12-16
Katılımcılar: Yaratıcı drama Liderleri, Lider adayları, Eğitmenler

4- EĞİTİM/ÖĞRETİM

İlkokul, ortaokul ve Lise kademelerinde yer alan derslerin (Matematik, Fizik, Kimya, Edebiyat, Tarih, Hayat Bilgisi…) müfredata uygun konularının kazanıma daha etkin ulaşmasını sağlamak amacıyla Yaratıcı Drama ders planı hazırlama, uygulama, öğrenci ve plan değerlendirme eğitimi verilir.
Eğitim süresi: 6 oturum
Grup sayısı: 12-16
Katılımcılar: Yaratıcı drama Liderleri, Lider adayları, Sınıf ve TMSF Öğretmenleri/öğretmen adayları

5- LİDERLİK BECERİLERİ

Liderin/Eğitmenin kendi kişilik özellikleri ile liderlik tutumu ilişkisi, katılımcı özelliklerini tanıma, ihtiyaçlarını fark etme, öğrenme ve gelişim anlarına yönelik beceri geliştirme eğitimi verilir.
Eğitim süresi: 6 oturum
Grup sayısı: 12-16
Katılımcılar: Yaratıcı drama Liderleri, Lider adayları, Eğitmenler