sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR
sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz

Bilimsel geçerlilik taşıyan psikoterapi  yöntemleri ile kişisel gelişime katkı sağlamayı hedefleyen merkezimizde, gelişim yaşam boyu  süren bir dinamik olarak kabul edilir. Sizdrama, bu gelişimi değerli kılmak için başvuran herkes için kendisine açılan bir kapıdır.  Her biri kendi dalında uzman olan psikolog kadrosuyla hizmet veren psikolojik danışmanlık birimi, etik ve bilimsel değerleri benimseyen yaklaşımıyla psikoterapi yöntem çeşitliliğini bir arada tutarak farkındalığı, gelişmeyi ve büyümeyi isteyen herkese açıktır.

Hizmet Alanları 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti danışan ve psikoterapist arasında yapılan birebir görüşmeleri ifade eder. Dünyada 400’ü aşkın psikoterapi yöntemi vardır. Yöntem bir yana psikoterapi özel bir ilişkidir ve çoğu ilişkilerde olduğu gibi, her iki taraf ilişki biçiminden hoşnutsa anlamlı ve etkilidir. Psikoterapilerde yaygın olarak Bilişsel, Davranışsal, Analitik, Hümanistik, Psikodrama veya Gestalt gibi ekoller çerçeveyi oluşturur. Ama olumlu sonuç elde etmek için danışan-terapist ilişkisi, her türlü terapi ekolünden ve teknikten daha kıymetli bir etkiye sahiptir. Yaygın ve uygun olmayan bir beklentiye göre çoğu danışan psikoterapist tarafından yaşamının yönlendirilmesini talep edebilir. Ancak psikoterapi seanslarında özel durumlar dışında öğüt vermek, problem çözmek, karar vermek, veya yönlendirmek terapist tarafından yapılmaz. Aksine tüm ekollerde temel amaç, danışanın hayatının sorumluluğunu alabilecek düzeyde güçlenmesini ve özgürleşmesini sağlamaktır. 

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK PSİKOTERAPİLER

Çocuklara Yönelik Psikoterapiler ve Ebeveyn Danışmanlığı

Psikoloji ile ilgili sohbetlere konu olan espri ile karışık çok duyduğumuz bir söylemdir; “Çocukluğunuza inelim”. Esprisi bir yana içerdiği anlama bakacak olursa her şeyin sebebinin çocukluk dönemi yaşantılarında gizli olduğuna dair bir inancı da beraberinde taşır bu söylem. Bu kadar yüklü bir anlam ağırlığını hak etmese de sosyal deneyimler ve gözlemlerimiz sonucu yaşama dair öğrendiğimiz varoluş bilgilerinin oralarda gizli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir sebep – sonuç ilişkisinden çok çocukluk döneminde neyi nasıl öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz elbette yetişkinlik dönemindeki tutumlarımızın da belirleyicisi olmaktadır. 

Bu noktada anne babaların çocuğun sosyal deneyimlerine nasıl karşılıklar verdiği, ona nasıl model oldukları ve aile içi içindeki yapılanmanın çocuk gelişiminde ve kendilik oluşumunda değerli anları sakladıkları kaçınılmaz bir gerçektir. Çocuğun hangi ihtiyaçlar içinde olduğu, bu ihtiyaçları nasıl dile getirdikleri, ailenin beklentileri ile çocuğun yapabilirlikleri arasındaki bağlantıları profesyonel bir gözle takip etmek çocuğun ileriki yaşamı için son derece önemli ve gereklidir. 

Merkezimizde çocuklarla oyun terapisi, dışavurumcu sanat terapisi, gelişimsel temas terapisi, dil ve konuşma terapisi, kum –kukla terapisi, filial terapi gibi yaklaşımlarla çocukların ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak ve ebeveyn danışmanlığı yapmak üzere uzman kadromuz bulunmaktadır. 

Çocuğunuzla ilgili aşağıdaki konular ile ilgili destek alabilirsiniz;

Çocuklarda Davranış Problemleri ( tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma, tikler vb. )

Özgüven problemleri 

Sosyal fobi

Arkadaş ilişkileri

Düzen – Disiplin Problemleri

Duygudurum bozuklukları

Kayıp ve Yas

Konuşma Bozuklukları

Boşanma ve Çocuklar 

Öğrenme Bozukluğu

Sınav Kaygısı ve Ders Çalışma

Anaokulu ve İlkokul Seçimi

Okul Fobisi

GRUP PSİKOTERAPİLERİ ( PSİKODRAMA VE ETKİLEŞİM GRUPLARI )

Psikodramanın kahramanı Moreno, henüz bir Felsefe öğrencisiyken Viyana’daki bahçelerde çocukları izler, onlara masallar anlatır, onlarla oyunlar oynardı. Anlattığı peri masallarını çocuklarla birlikte canlandırırken, çocukların farklı karakterlere dönüştüğü halleri ve bundan aldıkları doyumu keyifle izler ve insanın “yaşam sahnesinde doğaçlama yapan bir oyuncu” olduğunu düşünürdü. Kendini anlatmanın bir aracı olan dilin ve sözcüklerin yetersiz kaldığı durumlarda eylemi izleyecek birçok sanat dalını düşündü ve sonunda drama ile tanıştı. Oyuncuların oyun oynarken ve seyircilerin yapılandırılmış bir oyun izlerken hissettikleri güçlü etkiyi, belli bir miktar duygusal düzeyde olan ama çoğunlukla estetik düzeyde olan bir katarsis olarak yorumladı. Sahneyi kendi yaşam alanları, oyuncuları kendi tanışıkları, oyunu ise kendi hikayelerinden oluşan bir psikoterapi yöntemini; tamamıyla duygusal katarsisi hedefleyen psikodramayı bizlere armağan etti.

Hiç yaşanamamış bir veda, söylenmemiş bir söz, çıkartılmamış bir öfke, sık tekrarlanan bir rüya, sarılınmamış bir aşk, dokunulmamış bir kardeş, çalınmamış bir enstruman, seçilmemiş bir aile, hiç planlanmayan bir bebek, tanışılmamış bir akraba, sahip çıkılmamış bir ihtiyaç, yaşanmış veya yaşanmamış her türlü an oynanabilir psikodramada. Tıpkı çocukluğumuzda oynadığımız gibi… 

Merkezimizde düzenli olarak açılan psikodrama grupları ve temalı etkileşim grupları oluşturulmaktadır. Detaylı bilgi için arayabilir, kendiniz için bir sandalye ayırabilirsiniz.