sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR
sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR

Teknodrama

Çocuklarla Teknodrama

TEKNODRAMA; Çocukların teknoloji ile olan ilişkilerinde, internet, bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, sosyal medya gibi ekran kullanımlarını faydalı içerikler ve zaman kontrolü sağlayabilecekleri şekilde düzenlemelerine Yaratıcı drama yöntemli uygulamalarla ve Psikolog eşliğinde destek veren; Pozitif Ekran Kullanımı programıdır.

 Teknodrama Amacı:

Çocuklarımızın ekran ile olan ilişkilerini desteklerken, bu ilişkinin bağımlılık düzeyine gelmeden, çocukların Pozitif Ekran Kullanma becerilerini geliştirmeyi ve bir davranış şekline dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Teknodrama Gerekçesi:

Bu programı oluşturma gerekçemiz, çocuklarımızın teknoloji ile ilişkisinin, teknolojiden faydalanmaktan çok, ekranla uzun zaman geçiriyor olması ve bu nedenle diğer ihtiyaçlarından, sorumluluklarından ya da ilişkilerinden uzaklaşıyor olmasıdır. Yani gerçek hayattan giderek uzaklaşırken, sanal hayatta daha çok zaman geçirmesidir

Teknodrama atölye programı:

YAŞ GRUBU             : 7-8 yaş (1.ve 2. sınıf) ve 9-10 yaş (3.ve 4.sınıf)

YÖNTEM                  : Yaratıcı Drama

GÜN VE SAATLER   : Haftada 1 gün, 1 saat 15 dakika olmak üzere farklı grup alternatifler

Perşembe saat 17.45 – 19.00 

Cumartesi saat 16.30 – 17.45 

Cumartesi saat 17.45 – 19.00 

GRUP SAYISI           : 10-12

SÜRE                        : 12 hafta; 9 oturum çocuk, 3 oturum ebeveyn

ÖN GÖRÜŞMELER : 

GRUP EĞİTMENLERİ: Psikolog ve Yaratıcı Drama Lideri

Teknodrama içeriği:

Teknodrama atölyesi, Sizdrama lider ve psikolog ekibimizin yönetiminde, çocuklarda pozitif ekran kullanımını geliştirmek amacıyla haftada 1 oturum ve toplam 12 hafta sürecek şekilde planlanmıştır. Programın 3 oturumu ailelere yöneliktir. Program, çocukların ekrana dair tutumlarını fark etmeleri, kendi zaman planlamalarını yapabilmeleri, ekranın zararlarını ve faydalarını ayırt edecek pozitif kullanım geliştirmeleri ve ebeveynlerin de bu sürece destek vermelerini sağlayacak içerikte hazırlanmıştır.

Teknodrama faydaları:

  • Ekranla ilişkisini fark etmesini ve etkilerini anlamlandırmasını sağlar
  • Kendi seçtiği içeriklerin faydalı olup olmadığını fark eder. 
  • Faydalı olmayan içerikteki ekran kullanımını kısıtlamak veya sonlandırmakla ilgili çözüm üretme denemeleri yapar,
  • Faydalı içerikteki ekran kullanımının, kendisine sağladığı faydaları bilerek, o türdeki içerikleri tercih eder.
  • Kendisine fayda sağlamayan belirli içerikleri kısıtlamak üzerine planlama yapar. Atölye içinde oyunsu süreçlerle bu konuda denemeler yapar.
  • Atölyede, akranları ile yaşadığı bu süreç, kendisine güç verirken, pozitif ekran kullanma becerisini daha etkili geliştirmesini sağlar
  • Ekran kullanım süresinin onun için uygun olup olmadığı hakkında fikir yürütebilir, ebeveynleriyle uzlaşmacı bir iletişim kurarak, onları ikna etme, fikrini beyan etme çalışmalarını atölye içinde canlandırmalarla deneyimler.
  • Ekran kullanımının dışında geçireceği zamanlarla ilgili alternatif etkinlikler üreterek, atölye çalışmasında arkadaşları ile denemeler yapar. Bu deneyimleri hayata geçirmek ve keyif almak için planlama yaparak aktif adımlar atar.
  • Ebeveynler ile yapılan atölyelerde, ebeveynler kendi ekran zamanını fark ederek, özellikle çocuklarının yanında geçen sürede kendi ekran kullanımını kısıtlamasını ve kullandığı içeriklerin pozitif ekran kullanımı ile sürdürülmesini hayata geçirir.
  • Ebeveynlerin, çocukları ile ilişkilerinde uygun yönlendirmeler yapılarak, çocukları ile işbirliği kurarak ekran zamanlarını planlanması sağlanır.

Teknodrama, isim, model ve içerik olarak tüm hakları SİZDRAMA’ya aittir.