info@yaraticidrama.com.tr +90 216 469 89 02
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR
Randevu Alın

Yaratıcı Drama KGP

Çocuklara Yaratıcı Drama Yöntemli Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP)

Sizdrama, yaratıcı drama yöntemi ile çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlamak amacıyla Kişilik Gelişim Programı (DramaKGP) oluşturmuştur. Bu program yaratıcı drama yöntemli tanıma ve ve geliştirme aşamalarından oluşmakta, veli bilgilendirme görüşmeleri ve sorumlulukları ile güçlendirilmektedir.

2008 yılından bugüne kadar uyguladığımız Program, çocukların yaş gruplarına göre belirlenmiş, grupların gün ve saatlerine göre haftada bir gün bir saat şeklinde gerçekleşmektedir. Her oturumda bir DramaKGP lideri ve bir DramaKGP psikoloğu bulunmaktadır.

Sizdrama KGP (Yaratıcı drama yöntemli Kişilik Gelişim Programı),  İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir merkez olmak üzere, Dragos/Maltepe, Kurtköy/Pendik, Çekmeköy, Acarkent/Beykoz, Çengelköy/Üsküdar ve Caddebostan/Kadıköy bölgelerinde, Avrupa yakasında ise; Etiler/Beşiktaş, Kemerburgaz/Sarıyer, Bahçeşehir, Yeşilköy/Bakırköy bölgelerinde çocuklarımızın gelişimi için hizmet vermektedir. 

Program iki temel aşamadan oluşmaktadır:
1. Tanıma Aşaması
2. Geliştirme Aşaması

1. Tanıma Aşaması: Yaratıcı drama ortamı katılımcıların davranış ve tutumlarını doğal bir ortam yaratarak  bu özellikleri net bir şekilde ortaya koymalarını sağlar. Çocuklar 10 oturumluk tanıma aşamasında, doğaçlama ve oyunlarla, Kendini Tanıma, Dikkat-Algı, İletişim ve Sorun Çözme temaları ile ilgili davranış ve tutumlarını ortaya koyarlar. Bu süreçlerdeki tutumları psikolog ve liderler tarafından gözlemlenerek her çocuk özelinde geliştirme aşamasına yönelik hedefler belirlenir. Tanıma aşamasının sonunda psikolog ve lider her çocuğun velisi ile ayrı ayrı bireysel görüşmeler yaparak gözlemlerini paylaşır. Ortak hedefler belirlenerek geliştirme aşamasına geçilir. 

2. Geliştirme Aşaması: Geliştirme aşamasında her çocuğa önceden belirlenen hedefler doğrultusunda roller verilerek, onun grup içinde güçlenmesi veya gelişmesi gereken davranışlar üzerinde farkındalık kazanması ve ihtiyacı olan özellikleri deneyimlemeleri sağlanır. DramaKGP ortamında doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, başarılı-başarısız gibi kavramlar olmadığından çocuklar kendilerini özgürce ifade etme olanağı bulur ve böylece gelişim daha etkili olur. Geliştirme aşamasının sonunda da tekrar veli toplantısı yapılarak çocuğun gelişimi hakkında karşılıklı paylaşımlar yapılır.

Çocuğunuzun;

* Arkadaş ilişkilerini iyi yönetebilmesini

* Kendi özelliklerini ve potansiyelini fark etmesini

* Özgüveninin gelişmesini

* Kendisini daha iyi ifade etmesini

* İşbirliği yapabilmesini

* Sosyal becerilerinin güçlenmesini

* Yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilmesini

* Duygularını tanımasını ve kontrol etmesini

* Sosyal anlamda dikkat ve algısının gelişmiş olmasını

* İletişim becerilerinin güçlenmesini

* Kendisini bir grup içinde var edebilmesini

 

İstiyorsanız DramaKGP onlara tüm bu güçleri kullanmaları için sadece oyun oynayarak keyifli bir olanak sağlayacaktır. 

Bu program Sizdrama’ya ait olup, tüm hakları saklıdır.