info@yaraticidrama.com.tr +90 216 469 89 02
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR
Randevu Alın

H.Nihat GÜNEŞ

H.Nihat GÜNEŞ

Yaratıcı drama lideri/ akademisyen Sosyolog

Nihat GÜNEŞ, Lisans eğitimini 1999 yılında Sosyoloji alanında tamamladı. Yüksek Lisans programını yine aynı alanda “Modernizmden Postmodernizme Türkiye’de Kültürel Yabancılaşma Sorunu” başlıklı çalışmasıyla bitirdi. Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 2005 İlköğretim Programlarının sosyolojik analizine dayanan tez çalışması ile 2011 yılında gerçekleştirdi. Çağdaş Drama Derneği’nin gerçekleştirdiği liderlik programında 5. aşamayı tamamlayarak proje aşamasına devam eden Güneş, Sizdrama Gelişim Akademisi ve çeşitli okullarda yaratıcı drama eğitmenliği yapmış, Yapı Kredi Sanat bünyesinde gerçekleştirilen “Yaratıcı Drama İle Okuma Atölyeleri” için oturumlar hazırlamış ve yönetmiştir.

Biography

Publications

  • The primary market value innovations of newly public firms
  • Auditor Tenure and Quality of Financial Report
  • Unexpected Fees and the Prediction of Material Weaknesses

Skills

Business Planning90%
Business Law70%
Lecture Skill100%