sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR
sizdrama@gmail.com
+90 530 265 12 42
GELİŞİM SİZ’DE BAŞLAR

İ.S. Bahar BOYLU

İ.S. Bahar BOYLU

Psikolog / Oyun Terapisti

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. 2003 yılından bu yana özel okullarda anaokulundan liseye çocuk ve ergen gelişimi alanında rehberlik çalışmalarını yürütmüştür. Halihazırda bir eğitim kurumunda rehberlik koordinatörlüğü yapmaktadır.

Eş zamanlı olarak son 7 yıldır, gelişimsel alanlarda desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlerle eğitsel ve psikoterapötik çalışmalarını yürütmüştür. Sosyal ilişki kurma ve sürdürmede zorlanan ergenlere grup çalışmaları düzenlemiştir. Yanı sıra dikkat ve davranış kontrolünde zorlanan ilkokul çağı çocukları ile dikkati odaklama ve davranış kontrol etme amaçlı grup çalışmaları yürütmüştür.

Eğitimcilere ve ailelere, bebeklikten gençliğe sorun durumları, olası çözüm yolları ve psikolojik-sosyal olağan gelişimi desteklemeye yönelik eğitimler vermiştir.

Çalışma konuları çocukluk ve ergenlik döneminde duyguların ifadesi ve kontrolü, davranış eğitimi, karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluğu, tikler, inatlaşma, mastürbasyon, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik tespiti ve eğitimi, öğrenmenin önünde engel teşkil eden etmenlerin tespiti ve iyileştirici programların yürütülmesi, ayrılık kaygısı, sınav kaygısı vd. Kaygı bozuklukları, sosyal fobi, okul fobisi vd. Fobik bozukluklar, sosyal iletişim kurmada, çatışma çözümünde,hayır demekte vb. sosyal becerilerde zorlanma, gençlerde kimlik gelişimi, aile içi çatışmalar, iletişim bozuklukları,karşı cinsle ilişkilerde zorlanma olmaktadır. Aynı zamanda ebeveynlere de ilgili alanlarda psikoeğitim vermektedir.

6-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere genel zihinsel yeteneklerinin tespiti için WISC-R ve WISC4 Testlerini uygulamaktadır. İhtiyaç alanlarına yönelik (dikkat kontrol süreçleri,hafıza, algısal akıl yürütme, eşzamanlı düşünme, mekansal algılama, işlemleme hızı,ardıl düşünme becerileri) destek eğitimleri yürütmektedir.

7-18 yaş aralığındaki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Atipik Otizm, Dikkat Eksikliği tanısı almış çocuk ve gençlerle de Attentioner Dikkatimi Topluyorum Eğitimini 15 haftalık blok program halinde uygulamaktadır.

2,5-11 yaş aralığındaki çocuklarla duygusal çatışmaların tespiti ve duyguların etkin ifadesini sağlamak, problem çözme becerilerini, farkındalıklarını ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yöntemiyle terapi sürecini gerçekleştirmektedir. Yanı sıra, Dışavurumcu Sanat Terapi tekniklerini kullanarak çocuk ve ergenlerle, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, aşırı aktiflik, öfke kontrolsüzlüğü, davranış sorunları,içedönüklük,kaygı ve korkularla ilgili çalışmaktadır.

Çocuk ve ergenlerde benzer alanlarda Bilişsel Davranışçı Tekniklerle psikoterapi yapmaktadır.

TEMEL VE UZUN SÜRELİ EĞİTİMLERİ
1.Attentioner DEHB Uygulayıcı Eğitimi, APAMER, 2019

2.Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Tekniklerle Kaygı Bozukluğu Eğitimi, Psk.Dr. Başak Demiriz ve Doç. Dr.Vahdet Görmez 2019-2020

3.WISC-4 Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulaması ve Yorumlanışı,Türk Psikologlar Dernegi,İstanbul,2018

4.Mesleki Süpervizyon, Nisan Danışmanlık Merkezi, 2018

5.İleri Düzey Oyun Terapisti Eğitimi, Nisan Danışmanlık Merkezi, 2019

6.Dışavurumcu Sanat Terapi Eğitimi, Arkabahçe Danışmanlık Merkezi, 2017

7.8 Nörogelişimsel Alanla Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Eğitimi, Dr. Olcay Güner, Arkabahçe Danışmanlık, 2016

8.Çocuk Değerlendirme Testleri ve Louisa Düss Analitik Hikayeler Testi, Kim Psikoloji, 2013

9.Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, Nisan Danışmanlık Merkezi, 2012

10.Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Bakış Danışmanlık Merkezi, İstanbul 2008

11.GESTALT Terapi Eğitimi , Akis Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İstanbul 2006-2007-2008

12.WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulaması ve Yorumlanışı, Türk Psikologlar Dernegi,İstanbul,2003

13. C.A.T :Çocuklar İçin Algı Testi, İçgözlem Danışmanlık Merkezi,2003-2004

14.Oyun Terapileri,Arga Psikojik Danışmanlık, Eğitim Hiz.,2004

15.PASS Eğitimde Zorluk Yaşayan Çocuklarda Erken Tanılama Ve Müdahale

Yöntemleri, Altis Danışmanlık Merkezi, 2005